กรกฎาคม 2559
อาพฤ
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 220,986
ผู้เข้าชมวันนี้ : 411
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  (ท่านเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) ได้มอบรางวัลการประยุกต์ความรู้ด้านการตัดเย็บกับภูมิปัญญา ของท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากชนเผ่า
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ท่านเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) ได้มอบรางวัลการประยุกต์ความรู้ด้านการตัดเย็บกับภูมิปัญญา ของท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากชนเผ่า เรื่องเด่นประเด็นร้อน
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  (ท่านวิศิษฐ์ เดชเสน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ประจำปี 2559 รุ่นที่ 22
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ท่านวิศิษฐ์ เดชเสน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ประจำปี 2559 รุ่นที่ 22
พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  (สทพ.) ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อและประชาสัมคม เพื่อสตรีและครอบครัว ประจำปี 2559
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2559 เรื่อง สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อและประชาสัมคม เพื่อสตรีและครอบครัว ประจำปี 2559
ขอบเขตการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อและประชาสัมคม เพื่อสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา
3 มิ.ย. 2559 งานฌาปนกิจสงเคราะห์
3 มิ.ย. 2559 งานฌาปนกิจสงเคราะห์
พม.เร่งสร้างความเข้าใจ พรบ.ความเท่าเทียมท
พม.เร่งสร้างความเข้าใจ พรบ.ความเท่าเทียมท
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0