มิถุนายน 2559
อาพฤ
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 208,074
ผู้เข้าชมวันนี้ : 319
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  

รายละเอียดเรื่องเด่นประเด็นร้อน
สค. เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙
 
สค. เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙
   

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญร่วมส่งผลงาน

"การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว"
ชิงเงินรางวัลผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว

 และเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมส่งผลงานเข้าการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙


        ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเห็นว่า ปัจจุบันมีผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์มากมาย ที่สมควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาครอบครัว จึงได้กำหนดให้มีการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานดังกล่าวและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการทำงานด้านครอบครัวทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาที่มีผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านครอบครัวต่อไป


 หมดเขตส่งผลงานวิชาการภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสมัครการประกวดผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  สำหรับการส่งผลงานวิจัยทางไปรษณีย์ วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มมาตรการและกลไก กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เลขที่ ๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น ๒๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

หรือ ส่งทาง E-mail  :  thaifamilylife@hotmail.com

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๗ 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร :
1. ใบสมัคร.pdf ปรับปรุงเมื่อวันที่ 04 มกราคม 2559
2. รายละเอียดการประกวด59.pdf ปรับปรุงเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2559

 

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
hd porn asian sex ixxx hd xnxx big cocks sexu teen anal xxx videos seks porno izle porn porn porn download porno porno porno izle porno porno izle porno porno porno